'Ανθρωποι

Ευίτα-Σταυρούλα Φωτεινέα

Ερευνητές
Διευθύντρια Ερευνών
Διευθύντρια Ερευνών
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875404

Η Σ.-Ε. Φωτεινέα είναι σήμερα Διευθύντρια Ερευνών στο αντικείμενο «Τεχνολογίες Φωνής και Νοηματικής Γλώσσας για υποστήριξη ατόμων με αναπηρία», ενώ συνεργάζεται με το ΙΕΛ από το 1992. To 1999 της απενεμήθη Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού από το Τμήμα ΗΜΜΥ του Ε.Μ.Π., και το 1992 το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Έχει συμμετάσχει ως υπεύθυνη έργου ή/και συντονίστρια σε πολλά εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα. Ενδεικτικά αναφέρονται: Εθνικό έργο ΔΙΑΝΟΗΜΑ (ΓΓΕΤ)-Οπτική Ανάλυση και Αναγνώριση Χειρονομιών και Εφαρμογή σε Τηλεχειρισμό Ρομπότ (υπεύθυνη), Ευρωπαϊκό έργο FAST (Marie-Curie) με αντικείμενο αποθορυβοποίηση σημάτων ομιλίας στο περιβάλλον ισχυρού θορύβου MR και ενσωμάτωση περιβάλλοντος αναγνώρισης ομιλίας στο jMRUI λογισμικό (υπεύθυνη), ERMIS (IST)-Emotion Rich Machine Interface System (υπεύθυνη). Ακόμα, εργάστηκε διαχειριστικά και επιστημονικά, ως αναπληρώτρια διαχειρίστρια, για το Ευρωπαϊκό Έργο DICTA-SIGN (FP7-ICT), με γενικό συντονιστή το ΙΕΛ, σε θέματα τεχνολογιών εικονικής σύνθεσης και αναγνώρισης Νοηματικών Γλωσσών, δημιουργία λεξιλογικών και πόρων σωμάτων βιντεοκειμένων, επισημείωση και εξαγωγή γλωσσικού μοντέλου και υπολογιστικής γραμματικής, αλλά και ως υπεύθυνη του έργου MOBOT-Intelligent Active MObility Assistance RoBOT integrating Multimodal Sensory Processing, Proactive Autonomy and Adaptive Interaction (FP7-ICT).

Συμμετέχει στο έργο COGNIMUSE (Αριστεία)-Πολυτροπική Επεξεργασία Σημάτων και Γεγονότων σε Αντίληψη και Νόηση με φορέα υποδοχής το ΕΜΠ/Καθ.Π.Μαραγκός και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά δίκτυα στις περιοχές ενδιαφέροντός της (ENABLE-Grundvig network of ICT supported Learning for Disabled People, COST action: IS1006 “Unraveling the grammars of European sign languages: pathways to full citizenship of deaf signers and to the protection of their linguistic heritage“, SLCN “Sign Linguistics Corpora Network”, GSRT network PERIKTIONI “Women and Science“, ΕΥΤΕΧΝΟΣ “Επιμόρφωση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Άτοµα µε Αναπηρίες“).

Έχει ακόμα συμμετάσχει στο ΙΕΛ σε πολλά άλλα έργα με ερευνητικές και/ή διαχειριστικές αρμοδιότητες (Εθνικά έργα ΠΡΟΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΕΝNΟΗΣΗ, ΕΥΦΩΝΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΣ, Ευρωπαϊκά έργα MUSTUTOR, EUROMAT/ SYSTRAN, κ.ά.), ενώ στο Ε.Μ.Π. διαχειρίστηκε τα Ευρωπαϊκά έργα TMR και HCM-Advanced Signal Processing for Medical Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy.

Έχει οργανώσει και συντονίσει συνεδρίες ειδικού ενδιαφέροντος σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις αλλά και έχει συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή προγράμματος επιστημονικών γεγονότων και διεθνών συνεδρίων (1st Int’l Workshop on Speech and Multimodal Interaction in Assistive Environments (SMIAE-2012), 5th workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interaction between corpus and lexicon, LREC-2012, 9th Int’l Gesture Workshop “Gesture in Embodied Communication and Human-Computer Interaction Workshop” (GW 2011), 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies-CSLT, LREC-2010, Special session on “Sign Language Technologies”, UAHCI 2009, 3rd Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Construction and Exploitation of Sign Language Corpora workshops series, LREC-2008, Special session “Deaf Users and Sign Language”, UAHCI 2007, Special session “Language Technology in the scope of Universal Access”, UAHCI 2005, Invited session Human Computer Interaction, 1st International Conference “From Scientific Computing to Computational Engineering” (IC-SCCE) 2004, 4th Int’l Training and Mobility of Researchers Symposium on “Advanced Signal Processing for Medical Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy”-2001, Events Manager of LREC-2000 Second International Conference on Language Resources and Evaluation, Eurospeech97, 1st Int’l Workshop on Advanced Signal Processing for Medical MRI-MRS (ASPM/MRI-MRS-1997).

Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε θέματα υποστηρικτικών τεχνολογιών που περιλαμβάνει συγγραφή βιβλίων, άρθρων, ανάπτυξη ηλεκτρονικών εκδόσεων και επιστημονική επιμέλεια συλλογών εξειδικευμένων άρθρων. Είναι κριτής εργασιών στα περιοδικά TCAS-1, IEE-VISP, UAIS και στις διοργανώσεις LREC, HCII, EACL, GW, ACL, SMIΑE. Έχει διδακτική εμπειρία στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων και συμμετοχή σε σεμινάρια εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα πληροφορικής και Υποστηρικτικών Τεχνολογικών.