'Ανθρωποι

Γεράσιμος Ρηγάτος

Ερευνητές
Διευθυντής Ερευνών
Διευθυντής Ερευνών
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων