'Ανθρωποι

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων
Former Director of ISI, Emeritus Professor at ECE, University of Patras