'Ανθρωποι

Ευδοκία (Εβίτα) Μαΐλλη

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια
Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια
Ινστιτούτο Ρομποτικής, Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων, Αειφόρου Ανάπτυξης

Evdokia (Evita) Mailli is a research associate and data engineer for the Institute of Management of Information systems team at ATHENA Research and Innovation Center. She has designed, supervised and built numerous data driven software applications, in research and business contexts. Her current interests involve decision support tools and big data analytics. She holds a bachelor degree in Mathematics from the University of Patras, and an MSc in Computer Science from the Faculty of Informatics and Telecommunications of the University of Athens.