'Ανθρωποι

Γιάννης Σταύρακας

Ερευνητές
Διευθυντής Ερευνών
Διευθυντής Ερευνών
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
+302106875413

Ο Γιάννης Σταύρακας έχει πτυχίο φυσικού από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό στην πληροφορική από το University College London, και διδακτορικό στην πληροφορική από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εργάσθηκε ως μηχανικός λογισμικού στην εταιρία "Epsilon Software S.A." (1993-1997), ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" (1998-2003), και ως συμβασιούχος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς και στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος (2004-2006). Από το 2007 είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά".

Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά και εμπορικά έργα πληροφορικής και έχει πάνω από πενήντα δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: μεθόδους και εργαλεία για την υποστήριξη ανάλυσης δεδομένων κοινωνικών δικτύων, σύνθετες αλλαγές σε εξελισσόμενα αλληλεξαρτώμενα δεδομένα στον Ιστό, διαχείριση δεδομένων του Ιστού που εξαρτώνται από ερμηνευτικά περιβάλλοντα (context-dependent Web data).