'Ανθρωποι

Καθ. Χρυσή Λασπίδου

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές
Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Χρυσή Λασπίδου είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μηχανική Υδάτινων Συστημάτων». Έχει κάνει όλες τις σπουδές της στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν και στο Πανεπιστήμιο Northwestern στο Σικάγο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση των φυσικο-χημικών και βιολογικών διεργασιών φυσικών υδάτινων συστημάτων και άλλων οικοσυστημάτων, καθώς και θέματα βιωσιμότητας και εξάντλησης πόρων υπό την πίεση της κλιματικής αλλαγής. Ασχολείται επίσης με θέματα υδροπληροφορικής και πληροφορικής του Nexus των πόρων (resource Nexus informatics), καθώς και με ερευνητικά έργα με αντικείμενο τις έξυπνες πόλεις, ευφυή συστήματα, καινοτόμους αισθητήρες και βιοαισθητήρες για την αποδοτική διαχείριση νερού και ενέργειας σε αστικό, βιομηχανικό και αγροτικό περιβάλλον. Η κα. Λασπίδου είναι αντιπρόεδρος Έρευνας και Τεχνολογίας του οργανισμού Water Europe στις Βρυξέλλες και είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Water-Energy-Food Nexus Knowledge Action Network της Future Earth. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και είναι Επιστημονικά Υπεύθυνη ή Συντονίστρια σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από εθνικούς πόρους.