'Ανθρωποι

Καθ. Δρ. Αχιλλέας Βασιλόπουλος

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές
Επιστημονικός Συνεργάτης
Αειφόρου Ανάπτυξης

Ο Δρ. Αχιλλέας Βασιλόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος πτυχίου και MBA από το τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ). Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στη θεωρία συμπεριφοράς καταναλωτή από το ίδιο τμήμα και έχει διατελέσει ακαδημαϊκός επισκέπτης στο πανεπιστήμιο του Αρκάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών (Dale Bumpers College, Dept. of Agricultural Economics & Agribusiness). Υπήρξε σύμβουλος στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (UN FAO) και στην Μονάδα Επιχειρηματικότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει λάβει μέρος σε περισσότερα από δέκα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ως μέλος δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις ποσοτικές και πειραματικές μεθόδους μελέτης της οικονομικής συμπεριφοράς, με έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα και το περιβάλλον. Οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν περιοδικά όπως είναι τα: Economic Modelling, Economics Letters, Journal of Applied Statistics, Journal of Consumer Affairs κ.α.