Ενίσχυση ερευνητικών δράσεων για την Πολιτιστική Κληρονομιά

SRACH-3

Ενίσχυση ερευνητικών δράσεων για την Πολιτιστική Κληρονομιά
Το έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη ειδικών ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές των φυσικών επιστημών και της πληροφορικής για τη διερεύνηση, τεκμηρίωση, πιστοποίηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Κατάσταση
Active
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Nestor Tsirliganis