Το ΕΚ "Αθηνά" στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Νέες Τεχνολογίες και Καινοτόμες εφαρμογές

11-09-2021 έως 19-09-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" συμμετέχει στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα, με κεντρικό θεματικό άξονα το τρίπτυχο Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον, στο πλαίσιο και της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Στόχος είναι να συνεισφέρει στον επαναπροσδιορισμό των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, να τονώσει την ιστορική της μνήμη και να φέρει κοντά τον πολίτη με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες, τις καινοτομίες, αλλά και την ελληνική παραγωγή.
 
Το ΕΚ "Αθηνά" θα έχει δυναμική παρουσία στο περίπτερο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) (Περίπτερο 7/stand 3) με αποτελέσματα ερευνητικών έργων, ενδιαφέρουσες υποδομές και καινοτόμες εφαρμογές, ενώ διοργανώνει και δύο εκδηλώσεις:   
Ακολουθούν κάποιες από τις ενδιαφέρουσες εφαρμογές που θα παρουσιαστούν στο περίπτερo του ΕΚ "Αθηνά":
 
H ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ είναι η εθνική υποδομή που υποστηρίζει και προωθεί τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες και τη γλωσσική τεχνολογία και καινοτομία στην Ελλάδα, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές. Η υποδομή αρθρώνεται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες δράσης: Ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες, Ψηφιακοί πόροι, Εκπαίδευση και κατάρτιση και Κοινότητες πρακτικής. Η  ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ συγκροτείται από τη σύμπραξη της Εθνικής Υποδομής Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL και του Δικτύου Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες  DARIAH-GR/ΔΥΑΣ – συνιστώσες των αντίστοιχων ευρωπαϊκών υποδομών CLARIN και DARIAH, και συντονίζεται από το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά". Δείτε το ενημερωτικό υλικό (.pdf) Δείτε εδώ το σχετικό video. 
 
Το NLP THEATRE είναι ένα σύστημα καινοτόμων Εφαρμογών Επεξεργασίας του Λόγου και Ψηφιακών Μέσων στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες. Μέσα από ένα διαδραστικό υπολογιστικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, υπότιτλοι, φώτα, πολυμέσα, βίντεο νοηματικής απόδοσης, ακουστική περιγραφή, μεταγλώττιση και ένας εικονικός 3Δ κόσμος συντονίζονται με βάση τους θεατρικούς διαλόγους των ηθοποιών, κάνοντας τη θεατρική παράσταση πιο προσιτή και ευχάριστη σε θεατές με διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις.
Δείτε το ενημερωτικό υλικό (.pdf)
Δείτε εδώ το σχετικό video.

 
 
Το έργο ΕΣΤΙΑ έχει ως στόχο την ανάπτυξη μίας πλατφόρμας διαχείρισης κινδύνων σε περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο του έργου, πραγματοποιήθηκε εκτενής εναέρια 3Δ ψηφιοποίηση της αστικής περιοχής της παλιάς πόλη της Ξάνθης. Αναπτύχθηκαν μέθοδοι μηχανικής μάθησης που επιτρέπουν τον αυτόματο διαχωρισμό του 3Δ ψηφιακού μοντέλου της αστικής περιοχής σε τμήματα βάσει υλικών κατασκευής και σημασιολογίας (π.χ. χαμηλή και υψηλή βλάστηση, δρόμοι, αυτοκίνητα, κεραμοσκεπές, ταράτσες, μεταλλικές επιφάνειες, πόρτες και παράθυρα). Τα δεδομένα που προέκυψαν χρησιμοποιούνται σε προσομοιωτές διάδοσης φαινομένων πυρκαγιάς και διαχείρισης πλήθους.
Δείτε εδώ το σχετικό video.
 
 

Η Θεανώ είναι μια διαλογική βοηθός που δίνει έγκυρες πληροφορίες για τον κορωνοϊό, βασιζόμενη σε τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στόχος της είναι να κρατάει ενήμερους τους πολίτες για την εξέλιξη της πανδημίας, ώστε να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις με βάση τις οδηγίες των ειδικών, καθώς και να μειώνει τον πανικό, προσφέροντας τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης των συμπτωμάτων. Παρέχει πληροφορίες για τα νέα κρούσματα και τους θανάτους στην Ελλάδα, σε χώρες του εξωτερικού και συνολικά στον κόσμο, γνωρίζει για την πληρότητα σε ΜΕΘ και για τον αριθμό των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή συνολικά στην Ελλάδα, βρίσκει φαρμακεία σχεδόν σε όλες τις πόλεις-περιοχές της Ελλάδας, ενώ με 6 απλές ερωτήσεις, σαν ένα μικρό διαγνωστικό τεστ, βοηθά τους χρήστες που έχουν συμπτώματα να αναγνωρίσουν αν υπάρχει πιθανότητα να είναι φορείς ή όχι. Δείτε το σχετικό video εδώ. 
 
 
Το έργο GRE-Taste στοχεύει σε μια αναδιάταξη του τοπίου των εφαρμογών για τον τουρισμό υιοθετώντας μια θεματοκεντρική σχεδίαση της τουριστικής εμπειρίας μέσα από τη δημιουργία ενός καινοτόμου τουριστικού οδηγού που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα, προχωρώντας σε καινοτομικότητα μέσα από: (α) τη δημιουργία πλατφόρμας και εφαρμογής προώθησης του γαστρονομικού τουρισμού ως ολιστικής ταξιδιωτικής εμπειρίας με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και τη συνεργασία των επιχειρήσεων της αγροδιατροφής/εστίασης/πολιτισμού (β) την πρωτότυπη επιστημονική καταγραφή του σύνθετου ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος που αφορά την τροφή. Δείτε εδώ το σχετικό video.
 
Το σύστημα nIoVe παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση κυβερνοασφάλειας σε όλα τα επίπεδα του οικοσυστήματος του Διαδικτύου των Οχημάτων. Με τη λύση αυτή είναι δυνατός ο έγκυρος εντοπισμός των κυβερνοεπιθεσεων και η αυτόματη αντιμετώπιση αυτών με χρήση προσεγγίσεων τεχνητης νοημοσύνης και οπτικής αναλυτικής. Επιπλέον η λύση παρέχει μια ημι-αυτοματοποιημένη για την συγκέντρωση, αποθήκευση και προστασία δεδομένων σχετικών με κυβερνοεπιθέσεις ώστε να βοηθηθούν οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν την πραγματική αιτία της επίθεσης. Δείτε εδώ σχετικό video
 
Στο πλαίσιο του έργου CPSoSAware έχουν δημιουργηθεί εφαρμογές και λογισμικό για τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τον κατασκευαστικό τομέα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια βιβλιοθήκη λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα που υποστηρίζουν λειτουργίες υπολογιστικής όραση και ασφάλειας, επιτυγχάνοντας αυξημένη ακρίβεια και εξαιρετικά χαμηλή πολυπλοκότητα. Το λογισμικό δοκιμάζεται σε προσομοιωτές αυτόνομης οδήγησης ανοιχτού κώδικα,  εξυπηρετώντας εφαρμογές συνεργατικής αναγνώρισης σκηνής, χαρτογράφησης και εντοπισμού θέσης. Προσφέρονται επίσης υπηρεσίες διακριτικών ασφαλείας επιταχυνόμενες σε υλικό, που μπορούν να εξασφαλίσουν ασφάλεια τόσο στους αισθητήρες κυβερνοφυσικών συστημάτων αλλά και ασφαλή ανατροφοδότηση σε απομακρυσμένα συστήματα παρακολούθησης ασφάλειας πραγματικού χρόνου. Δείτε εδώ το σχετικό video. 
 

Το έργο FRESQO "Μετρητής Νωπότητας ψαριών" έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίας και ενός καινοτόμου προϊόντος (hardware και software) το οποίο επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση της νωπότητας - "φρεσκάδας" των σημαντικότερων από πλευράς εμπορικής αξίας αλιευμάτων της ελληνικής αγοράς με δυνατότητα επέκτασης στο σύνολο των εμπορεύσιμων και μη αλιευμάτων. Το προϊόν αυτό θα αποτελείται από μια μικρή (φορητή) φασματική κάμερα η οποία με μια απλή φωτογράφηση του ψαριού τροφοδοτεί το σύστημα ελέγχου και απόφασης  (ένα μικρού μεγέθους υπολογιστή) το  οποίο  θα μπορεί να παρέχει ενδείξεις για τη νωπότητα ενός ψαριού. Θα απευθύνεται σε δύο κατηγορίες χρηστών: α) χρήστες εμπλεκόμενους στη διακίνηση ψαριών (ιχθυόσκαλες και στους εμπόρους αλιευμάτων) και β) στελέχη ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους οι οποίοι κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους.  Δείτε το ενημερωτικό υλικό εδώ και εδώ.  Δείτε το σχετικό video εδώ. 
 


Το έργο ΝΕΑΝΙΑS (Καινoτόμες Υπηρεσίες για την Ανάδειξη Ατμοσφαιρικών, Υποβρύχιων και Διαστημικών Προκλήσεων στο EOSC-European Open Science Cloud) θα οδηγήσει στον από κοινού σχεδιασμό και την παροχή καινοτόμων θεματικών υπηρεσιών, που προέρχονται από υπερσύγχρονα ερευνητικά εργαλεία και πρακτικές σε τρεις βασικούς τομείς: Υποβρύχιας έρευνας, Ατμοσφαιρικής έρευνας και Διαστημικής έρευνας, με καθέναν από τους τομείς αυτούς να εμπλέκει πολυάριθμες ακαδημαϊκές και επιχειρηματικές ομάδες, ερευνητές, επαγγελματίες καθώς και κυβερνητικούς φορείς.  Οι νέες υπηρεσίες του έργου NEANIAS όχι μόνο θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της κοινότητας, αλλά θα επιτρέψουν επίσης τη μετάβαση των αντίστοιχων κοινοτήτων στη φιλοσοφία του EOSC και στις αρχές της Ανοικτής Επιστήμης (Open Science). Δείτε το γενικό video του έργου, video για τις υποβρύχιες προκλήσεις, καθώς και video σχετικό με την ατμοσφαιρική έρευνα.  


Το έργο MORE (Διαχείριση δεδομένων ενέργειας σε πραγματικό χρόνο) έχει ως στόχο τη δημιουργία μια πλατφόρμας για την αντιμετώπιση των τεχνικών προκλήσεων στις χρονολογικές σειρές και τη διαχείριση ροής, εστιάζοντας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα αυτή θα εισάγει μια αρχιτεκτονική που συνδυάζει την αποκεντρωμένη επεξεργασία δεδομένων στα όρια του δικτύου και το υπολογιστικό νέφος, με σκοπό να μπορεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την ανάγκη για γρήγορη ανταπόκριση και εμπεριστατωμένες αναλύσεις.
 


Το Amnesia είναι ένα εργαλείο για την επεξεργασία ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων. Πρόκειται για ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα σχεδιασμένο για να πετύχει εγγυημένα μη αναστρέψιμη ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων. Οι τεχνικές ανωνυμοποίησης που προσφέρει το Amnesia μετατρέπουν τα προσωπικά δεδομένα σε στατιστικά με την ελάχιστη δυνατή απώλεια πληροφορίας, επιτρέποντας την επεξεργασία τους χωρίς τους περιορισμούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Δείτε εδώ σχετικό video.
 


Sisyfos είναι μια αρθρωτή και επεκτάσιμη πλατφόρμα ανάλυσης κακόβουλου λογισμικού. Αναφέρεται σε πολλαπλά λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που χρησιμοποιούνται στις κρίσιμες υποδομές. Ο σκοπός του είναι να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων εργαλείων και ταξινομητών. Ο Sisyfos αναπτύχθηκε με βάση εργαλεία ανοιχτού κώδικα τόσο για την ανάλυση όσο και για την εξαγωγή χαρακτηριστικών από το κακόβουλο λογισμικό. Διατίθεται ως αυτόνομο λογισμικό με διεπαφή ιστού (web interface) αλλά μπορεί και να διασυνδεθεί με ένα λειτουργικό περιβάλλον μέσω της διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (REST API) για συνεχή ροή δειγμάτων που διαθέτει. 

 
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το πρωτόκολλο λειτουργίας.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30