Υπηρεσίες του ELIXIR για την υποστήριξη της έρευνας σχετικά με τον COVID-19

Η υποδομή του ELIXIR προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών για να χρησιμοποιηθούν από τους ερευνητές στην έρευνα του ιού COVID-19, από βάσεις δεδομένων, λογισμικά για ανάλυση δεδομένων μέχρι και δημοσιεύσεις σχετικά με τον κορωνοϊό.

`
Επικοινωνία
"Τηλ. +30 2810391453, E-mail: ehealth@ics.forth.gr"
Συνεργάτες
"Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Θράκης, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά", Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών (ΙΒΕΑΑ), Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών ""Αλέξανδρος Φλέμιγκ"" (Φλέμινγκ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών "