Υπηρεσία Grid Computing

Η τεχνολογία υπολογιστικού πλέγματος (Grid computing) είναι μία ώριμη τεχνολογία για την εκτέλεση υπολογισμών και την επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας. H ΕΔΥΤΕ σε συνεργασια με Πανεπιστήμια και ΤΕΙ προσφέρει την ελληνική υπολογιστική πλέγματος HellasGrid. Η υποδομή HellasGrid χρησιμοποιείται επί σειρά ετών από χρήστες της Ελλάδας και του εξωτερικού, και είναι ενσωματωμένη στην υποδομή EGI.