Υπερυπολογιστικές Υπηρεσίες (HPC)

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας παρέχει υπολογιστκούς πόρους υψηλών επιδόσεων στις ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές και ερευνητικές κοινότητες για την πραγματοποιήση επιστημονικής έρευνας.

`
Σύνδεσμοι