Πληροφορίες για τον COVID-19

Κατά τα πρώτα στάδια εξάπλωσης του κορονοϊού (CΟVID_19) στη χώρα μας και υπό καθεστώς περιορισμού, δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού, ένα πολυλειτουργικό και διαδραστικό πάνελ (dashboard) παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με: (α) την ημερήσια εξέλιξη των κρουσμάτων (β) την χωρική ποσοστιαία κατανομή των ηλικιών του πληθυσμού >60 - στατιστική κατανομή ηλικιακών ομάδων (0-39,40-60,>60) ανά Περιφέρεια, (γ) τα νοσοκομεία αναφοράς για την υποδοχή κρουσμάτων, καθώς και (δ) οδηγίες προστασίας. Το dashboard δημιουργήθηκε από την Δρ Βαρβάρα Αντωνίου (EDCM / ΕΚΠΑ) και τον κ. Κρασάκη Παύλο (ΕΚΕΤΑ / CERTH). Η ενημέρωση του dashboard πραγματοποιούταν καθημερινά μέχρι και το Μάϊο.

`
Επικοινωνία
Δρ. Βέρα Αντωνίου, email: vantoniou@geol.uoa.gr Κρασάκης Παύλος, email: p_krassakis@hotmail.gr
Συνεργάτες
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA)