"Μελέτη για τη ρεμντεσιβίρη ως θεραπεία για τη νόσο COVID-19"

Δημοσιεύτηκαν προσφάτως τα αρχικά αποτελέσματα κλινικής δοκιμής για τη ρεμντεσιβίρη ως θεραπεία για τη νόσο COVID-19. Διεξήχθη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή ενδοφλέβιας χορήγησης ρεμντεσιβίρης σε νοσηλευόμενα ενήλικα άτομα με COVID-19 και ένδειξη λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού.

`
Συνεργάτες
"Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Σωτηρία, Ευαγγελισμός, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ"