Κλινική μελέτη TICO/ACTIV-3/INSIGHT-014

Το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρική Σχολής του ΕΚΠΑ συμμετέχει στην κλινική μελέτη INSIGHT-014 TICO. Αυτή η μελέτη εξετάζει η αξιολόγηση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας πολλαπλών πειραματικών φαρμάκων που στοχεύουν στην τροποποίηση της ανοσιακής απάντησης στον SARS-CoV-2. Ο σχεδιασμός της έρευνας θα γίνει σε δύο στάδια. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη θα λάβουν θεραπεία είτε με πρότυπο φροντίδας (SOC) είτε με εικονικό φάρμακο.

`
Συνεργάτες
International Network for Strategic Initiatives in Global HIV Trials (INSIGHT)