Κλινική μελέτη INSIGHT 13 - ITAC

Το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρική Σχολής του ΕΚΠΑ συμμετέχει στην κλινική μελέτη ΙNSIGHT 13 - ITAC. Πρόκειται για μια Διεθνή Πολυκεντρική, Προσαρμοσμένη Δοκιμή που θα αξιολογήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας hIVIG σε ενήλικες ασθενείς που νοσηλεύονται για ιατρική αντιμετώπιση του COVID-19. Ο χρόνος διάρκειας της κλινικής δοκιμής είναι 28 με 90 ημέρες, ενώ στόχος είναι η τυχαιοποίηση 500 ασθενών. Από την Ελλάδα, συμμετέχουν συνολικά 6 κλινικές (4 στην Αθήνα, 1 στη Θεσσαλονίκη, 1 στη Αλεξανδρούπολη)

`
Επικοινωνία
mrcctu.insightcovid@ucl.ac.uk
Συνεργάτες
"International Network for Strategic Initiatives in Global HIV Trials (INSIGHT) National Institute of Allergy and Infectious Diseases National Institutes of Health"