Έρευνα για την αερογενή μετάδοση της νόσου COVID-19

239 επιστήμονες από όλο τον κόσμο -ειδικοί σε θέματα μετάδοσης ασθενειών και αερολυμάτων - υπέγραψαν ένα γράμμα που δημοσιεύτηκε στις 6 Ιουλίου 2020 στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό «Clinical Infectious Diseases» με τίτλο «Ιt is Time to Address Airborne Transmission of COVID-19». Στο γράμμα, έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), που δεν αναγνώριζε την αερογενή μετάδοση του ιού, παρά τις σημαντικές ενδείξεις και δεδομένα που έδειχναν το αντίθετο.