Δράσεις ΕΙΠ κατά του COVID-19

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) από την αρχή της εμφάνισης του νέου κορονοϊού SARSCoV-2 βρίσκεται στην πρωτοπορία για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 λειτουργώντας ως ένα από τα τρία ορισθένα σημεία αναφοράς. Στο πλαίσιο της προώθησης της επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας, έχει δρομολογήσει τη διεξαγωγή ερευνητικών μελετών για την κατανόηση της δράσης του νέου ιού, των παθογενετικών μηχανισμών, της επιδημιολογίας και της ανάπτυξης νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών εργαλείων.