Αποθετήριο HARDMIN

Το Αποθετήριο HARDMIN είναι το αποθετήριο ερευνητικών δεδομένων του ΣΕΑΒ. Το αποθετήριο, εξορισμού, είναι διασυνδεμένο και διαλειτουργικό με την Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων - HELIX.

`