Πώς επικοινωνεί ένα παιδί και ένα ρομπότ;

Πώς επικοινωνεί ένα παιδί και ένα ρομπότ;

Το παιχνίδι και γενικότερα η αλληλεπίδραση των παιδιών με τα ρομπότ δεν είναι συνηθισμένη διαδικασία είναι όμως ικανή να βοηθήσει στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Η μονάδα Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Baby Robot, μελετά διάφορες τροπικότητες που μετέχουν στην επικοινωνία παιδιού-ρομπότ και αναπτύσσει τεχνολογίες για την αξιοποίησή τους στη βελτίωση του μεταξύ τους διαλόγου. Πιο συγκεκριμένα, η πληροφορία που προκύπτει από την ανάλυση των κινήσεων και των χειρονομιών του παιδιού καθώς και των εκφράσεων του προσώπου του αξιοποιούνται σε συνδυασμό με την ακουστική πληροφορία και επιτυγχάνουν μια πιο άμεση και ζωντανή επικοινωνία ανάμεσα στο παιδί και το ρομπότ.

Tα Eργαστήρια θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του “Αθηνά” (ισόγειο) στις 27.09 απο τις 18.00 έως 20.00. Κάθε εργαστήριο θα έχει διάρκεια 30′. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδω. Οι επισκέπτες στην κεντρική εκδήλωση στο Δημόκριτο (30.09) θα έχουν την ευκαιρία να παρακουλουθήσουν επίδειξη των τεχνολογιών που αναπτύσσονται απο τους ίδιους τους ερευνητές μας.

Συντελεστές παρουσίασης/ερευνητές:  Νίκη Ευθυμίου, Παναγιώτης Φίλντισης

button (13)