Ένα απόγευμα γεμάτο από επιστήμη, παιχνίδι, εργαστήρια και δραστηριότητες για τους μικρούς φίλους της τεχνολογίας

Ένα απόγευμα γεμάτο από επιστήμη, παιχνίδι, εργαστήρια και δραστηριότητες για τους μικρούς φίλους της τεχνολογίας