Σημαντικά επιτεύγματα του ΙΝΒΙΣ στον διαγωνισμό Innovation Radar

21-11-2023
ΙΝΒΙΣ

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων ανάμεσα στους κορυφαίους  Ερευνητικούς Οργανισμούς Καινοτομίας
 
 
Σημαντική επιτυχία του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, το οποίο αξιολογήθηκε και επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού Innovation Radar 2022. Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τα επιτεύγματα των χρηματοδοτούμενων έργων, επιλέγει τις άριστες καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές που έχουν προοπτικές και μπορούν να συνεισφέρουν στην δημιουργία νέων αξιοποιήσιμων προϊόντων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού συμπεριλαμβάνονται τρεις (3) καινοτομικές εφαρμογές που σχεδίασαν, ανέπτυξαν και υλοποίησαν ερευνητές του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ)) του ΕΚ ΑΘΗΝΑ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «CPSoSAwareCross-layer model-based distributed framework for multi-objective design of Reconfigurable systems for connected and mobile CPSs»,το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Δεκέμβριο 2022.  
Το ΙΝΒΙΣ ήταν ο συντονιστής του έργου CPSoSAware με Επιστημονικούς Υπεύθυνους (EY) τον Διευθυντή Ερευνών Δρ. Άρη Λάλο και τον Κύριο Ερευνητή Δρ. Απόστολο Φούρναρη, οι οποίοι συντόνιζαν και καθοδηγούσαν το εταιρικό σχήμα που συνεισέφερε στην υλοποίηση του έργου και την ανάπτυξη των καινοτόμων εφαρμογών, όπου συνεργάσθηκαν ερευνητές από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, την εταιρία Panasonic Automotive Systems και την εταιρία ATOS. Στο συνολικό εταιρικό σχήμα συμμετείχαν άλλοι 12 εταίροι [τρεις (3) ευρωπαϊκές βιομηχανίες, τρεις (3) ΜΜΕ, δύο (2)  ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα καινοτομίας και τέσσερα (4) Πανεπιστήμια] από συνολικά 9 Ευρωπαϊκές χώρες. 
Οι τρείς (3) καινοτόμες εφαρμογές που επιλέχθηκαν, αφορούν τεχνολογικές λύσεις που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Κυβερνοασφάλειας/Ασφάλειας Συστημάτων, ενω δοκιμάστηκαν επιτυχώς σε προσομοιωτές αυτόνομης οδήγησης, στο αυτόματο όχημα της Panasonic Automotive Europe (PASSEU) και σε ψηφιακά δίδυμα εργοστασίων, στο ερευνητικό κέντρο της Fiat (CRF):
  1. Μια σουίτα καινοτόμων  συνεργατικών κατανεμημένων και χαμηλού υπολογιστικού κόστους λύσεων υπολογιστικής νοημοσύνης και βελτιστοποίησης για την ανάλυση σκηνής και την ταυτόχρονη χαρτογράφηση, εκτίμηση θέσης ρομποτικών συστημάτων και την διαχείριση συμβάντων κυβερνοασφάλειας/ ιδιωτικότητας: https://innovation-radar.ec.europa.eu/innovation/51147 (που ανέπτυξε η ερευνητική ομάδα του ΙΝΒΙΣ υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Ερευνών  Άρη Λάλου)
  2. Μοντέλα και οπτικές διεπαφές αυξημένης εμβύθισης που υποστηρίζουν τη διαδραστική απεικόνιση, τη διαδραστική μάθηση και το συνεργατικό έλεγχο σε πραγματικό χρόνο σε μηχανές που λειτουργούν μέσα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα: https://innovation-radar.ec.europa.eu/innovation/51150 (που ανέπτυξε η ερευνητική ομάδα του ΙΝΒΙΣ υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Ερευνών  Άρη Λάλου)
  3. Εργαλεία Παρακολούθησης του επιπέδου κυβερνοσφάλειας διασυνδεδεμένων κυβερνοφυσικών συστημάτων σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση αυτόνομων μονάδων ασφαλείας που έχουν ενσωματωθεί στο υλικό (hardware) προκειμένου να είναι ανθεκτικά έναντι επιθέσεων από κβαντικούς υπολογιστές: https://innovation-radar.ec.europa.eu/innovation/51141 (που ανέπτυξε η ερευνητική ομάδα του ΙΝΒΙΣ υπό την καθοδήγηση του Δρ. Απόστολου Φούρναρης, Κύριου Ερευνητή )
O ρόλος του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων στο έργο ήταν καταλυτικός δεδομένου ότι το ΙΝ.ΒΙ.Σ. συντόνιζε όλους τους εταίρους και ήταν υπεύθυνο για:
  1. Τον σχεδιασμό και υλοποίηση ευφυών και ασφαλών λύσεων για την ανάλυση του περιβάλλοντος εργασίας, την ταυτόχρονη χαρτογράφηση, την ιχνηλάτηση και προσδιορισμό θέσης και τη διαχείριση συμβάντων κυβερνο-ασφάλειας και ιδιωτικότητας σε ετερογενείς πλατφόρμες,
  2. τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των προηγμένων εφαρμογών που υλοποίησε το ΙΝ.ΒΙΣ. και ενσωματώθηκαν στον ολοκληρωμένο προσομοιωτή αυτόνομης οδήγησης 
  3. την δημιουργία καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών για το αυτόνομο όχημα της Panasonic και το ψηφιακό δίδυμο του βιομηχανικού περιβάλλοντος στο ερευνητικό κέντρο της FIAT στην Ιταλία.