Προσκλήσεις για συνεργάτες

 

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

STR-ESFRI (Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures) Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΨΝΓΛ469ΗΞΩ-ΦΗΞ ΚΩΔ.: GD.186.STRE-0218
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
28-02-2018
Λήξη:
16-04-2018
Υποέργο 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 6F26469HΞΩ-ΗΝ6 ΚΩΔ.: ILSP.185.DR-ΧΑΝ.0118
ΙΕΛ
Δημ:
22-02-2018
Λήξη:
09-03-2018
Data4Impact - Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge Σύμβαση έργου
ΚΩΔ.: ILSP.185.D4I-0218
ΙΕΛ
Δημ:
13-02-2018
Λήξη:
27-02-2018
Υποέργο 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση έργου
ΚΩΔ.: ILSP.185.DR-ATH.ΧΑΝ-0218
ΙΕΛ
Δημ:
13-02-2018
Λήξη:
27-02-2018
ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση έργου
ΚΩΔ.: ILSP.185.APOL-0218
ΙΕΛ
Δημ:
13-02-2018
Λήξη:
27-02-2018
Υποέργο 1 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα»
ΚΩΔ.: ILSP.184.APOL-1217
ΙΕΛ
Δημ:
24-01-2018
Λήξη:
09-02-2018
Interactive Music Science Activities” (iMuSciCA)
ΚΩΔ.: ILSP.184.ΥΠ.iM-1217
ΙΕΛ
Δημ:
24-01-2018
Λήξη:
09-02-2018
Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης Σύμβαση έργου
ΚΩΔ.: GD.183.NOM.-1217
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
22-12-2017
Λήξη:
10-01-2018
"Data4Impact" Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.182.D4I-1117
ILSP
Δημ:
12-12-2017
Λήξη:
28-12-2017
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΑΔΑ: 60ΖΒ469ΗΞΩ-Τ7Κ ΚΩΔ.: LSP.182.DR-ΧΑΝ.-1117
ILSP
Δημ:
08-12-2017
Λήξη:
27-12-2017
Yποέργο 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7ΓΖΖ469ΗΞΩ-ΣΨΩ ΚΩΔ.: ILSP.181.DR-XAN-1017
ΙΕΛ
Δημ:
10-11-2017
Λήξη:
24-11-2017
Υποέργο 1 «Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.181.DR-1017
ΙΕΛ
Δημ:
08-11-2017
Λήξη:
24-11-2017
OpenMinTed Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΜΤΡ469ΗΞΩ-0ΣΖ ΚΩΔ.: ILSP.181.OM-1017
ΙΕΛ
Δημ:
02-11-2017
Λήξη:
29-11-2017
Δημ:
27-10-2017
Λήξη:
10-11-2017
ΙΕΛ
Δημ:
20-10-2017
Λήξη:
03-11-2017
Υποέργο «Από τα Μεγάλα Δεδομένα στην Επιστήμη Δεδομένων» Σύμβαση έργου
Δημ:
18-10-2017
Λήξη:
01-11-2017
ΙΕΛ
Δημ:
18-10-2017
Λήξη:
03-11-2017

Pages