Κτηριακό Πρόγραμμα Αθηνά – Δυο νέες κατακυρωτικές αποφάσεις

Επέκταση της Δυναμικής του Αθηνά

29-03-2024
ΕΚ "Αθηνά"

Το Αθηνά ανακοινώνει ότι πρόσφατα κατακυρώθηκαν δύο ακόμα αποφάσεις που αφορούν το Κτηριακό Πρόγραμμα του Αθηνά και πλέον το μεγάλο αυτό έργο περνά σε επόμενο στάδιο, αυτό της υλοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι Κτηριακό Πρόγραμμα του Αθηνά αφορά στην ανακατασκευή του κτηρίου στο Μαρούσι, στην κατασκευή νέων κτηριακών εγκαταστάσεων στην Πάτρα, στην αγορά νέων εγκαταστάσεων στην Αθήνα καθώς και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Αθηνά στην Ξάνθη
 
Πρόσφατα εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την αγορά νέων εγκαταστάσεων στην Αθήνα και πλέον ανοίγει ο δρόμος διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου. Ο Πρόεδρος της Αθηνά, Καθηγητής Γιάννης Έμιρης, δήλωσε: "Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να διαμορφώσουμε το μέλλον του Κέντρου μας, καθώς θα επιτρέψει σε όλες τις ομάδες μας να στεγαστούν μαζί, στις δικές μας εγκαταστάσεις. Επιπλέον, θα δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για νέες ερευνητικές και καινοτόμες δραστηριότητες."
 
Οι νεότερες αποφάσεις αφορούν στην επιλογή αναδόχων για την κατασκευή του κτηρίου στην Πάτρα και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στην Αθήνα.
 
Οι αποφάσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποέργο 2: Κατασκευή/ανακατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων για το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174714), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2023, και οι οποίες κατακυρώθηκαν μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)
 
Πιο συγκεκριμένα:
 
Η πρώτη απόφαση αφορά στην επιλογή αναδόχου για την κατασκευή νέου κτηρίου του Αθηνά στην Πάτρα σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Σκοπός υλοποίησης του έργου είναι να καλυφθούν οι αυξημένες στεγαστικές ανάγκες του Αθηνά οι οποίες έχουν δημιουργηθεί λόγω της μεγάλης δυναμικής ανάπτυξης που έχει αποκτήσει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
 
Η δεύτερη απόφαση αφορά στην επιλογή αναδόχου για την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση του ιδιόκτητου κτηρίου του Αθηνά στο Μαρούσι. Μέσω της υλοποίησης του έργου αυτού θα επιτευχθεί και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Ο σκοπός της υλοποίησης του έργου είναι η δημιουργία υποδομών οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ολοένα αυξανόμενου δυναμικού του οργανισμού. και θα είναι εναρμονισμένο στις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις.