Η συμβολή του ΟpenAIRE στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (European Open Science Cloud - EOSC)

Η διαδικτυακή πύλη του EOSC θα εγκαινιαστεί στις 23 Νοεμβρίου

20-11-2018
ΕΚ "Αθηνά"

Τα επίσημα εγκαίνια του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (European Open Science Cloud-EOSC) θα πραγματοποιηθούν στις 23 Νοεμβρίου, στη Βιέννη σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. H εκδήλωση αυτή θα παρουσιάσει το αποτέλεσμα μίας σειράς μακροχρόνιων διαβουλεύσεων και συζητήσεων που περιλαμβάνει πολλά εμπλεκόμενα μέρη και έχει συντονιστή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης του EOSC
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστεί η διαδικτυακή πύλη του EOSC (EOSC Portal). Πρόκειται για το πρώτο βήμα πρός την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης, που ενσαρκώνει το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη ‘Ανοικτή Καινοτομία, Ανοικτή Επιστήμη και Ανοικτοί στον Κόσμο’. Το EOSC Portal αποτελεί το σημείο σύγκλισης σε ένα κατά τ’άλλα διασπασμένο ερευνητικό οικοσύστημα, καθώς ενισχύει και εποπτεύει τις FAIR αρχές για συμμετοχή στην έρευνα (Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable - Ευρεσιμότητα, Προσβασιμότητα, Διαλειτουργικότητα και Επαναχρησιμοποίηση).
 
To EOSC Portal είναι μία καθολική πύλη εισόδου σε υπηρεσίες, δεδομένα και πόρους, απαραίτητα στους ερευνητές ώστε να διεξάγουν το έργο τους με τρόπο συνεργατικό, ανοικτό και οικονομικά αποδοτικό, πρός όφελος του κοινωνικού συνόλου και του δημοσίου συμφέροντος.
 
OpenAIRE, ένας πυλώνας του  EOSC
To OpenAIRE συμβάλλει στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης με σειρά απο δράσεις: προωθεί την κουλτούρα των FAIR δεδομένων και της  ορθής διαχείρισης δεδομένων και ενδυναμώνει το δίκτυο με τα Εθνικά Γραφεία Ανοικτής Πρόσβασης (National Open Access Desks - NOADs) προκειμένου αυτά να υποστηρίξουν τη διαδικασία μετάβασης σε ένα νέο παράδειγμα για την έρευνα στην Ευρώπη. 
 
Οι υπηρεσίες του OpenAIRE -που διατίθενται μέσα απο τον  Ευρωπαϊκό κατάλογο για ηλεκτρονικές υποδομές και παρόχους (eInfraCentral catalogue)-, θα είναι προσβάσιμες και μέσα απο τη διαδικτυακή πύλη του EOSC. Με αυτόν τον τρόπο, όλες οι υπηρεσίες του OpenAIRE -μεταξύ αυτών η στατιστική χρήσης, οι κατευθυντήριες γραμμές συμβατότητας και οι πίνακες εργασιών- θα είναι πλέον διαθέσιμα σε ένα ευρύτερο φάσμα χρηστών και ακαδημαϊκών κοινοτήτων. Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας το έργο του OpenAIRE στόν τομέα της συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων στην ανοικτή επιστήμη, το OpenAIRE θα τροφοδοτεί το  EOSC Portal με πληροφορίες σχετικά με ποικίλα θέματα πολιτικής και πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο. 
 
Η διαδικτυακή πύλη του EOSC έχει αναπτυχθεί από κοινού και είναι υπό την διαχείριση των εξής προγραμμάτων: eInfraCentral (731049), EOSC-hub (777536), EOSCpilot (739563) και OpenAIRE-Advance (246686). Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε., με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

 

 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28