Το Αθηνά ανάμεσα στους κορυφαίους οργανισμούς σε συνολική χρηματοδότηση Horizon Europe μεταξύ των “Widening” χωρών

Σημαντική συνεισφορά των ελληνικών ιδρυμάτων στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία

01-04-2024

Η Ελλάδα κυριαρχεί στην επιτυχία προσέλκυσης χρηματοδότησης από το Horizon Europe μεταξύ των 15 "Widening" χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών δηλαδή που χρειάζονται ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας. Έξι από τις δέκα κορυφαίες θέσεις στη σχετική κατάταξη ανήκουν σε ελληνικούς οργανισμούς, υπογραμμίζοντας την πρωταγωνιστική παρουσία της χώρας μας στο ευρωπαϊκό τοπίο έρευνας και καινοτομίας.
 
Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτούς τους διακεκριμένους οργανισμούς για τη συνεισφορά του σε διάφορους επιστημονικούς τομείς. Καθώς το Horizon Europe προχωρά προς το μέσο της επταετούς διάρκειας του, το επίκεντρο είναι η εξαιρετική επίδοση της Ελλάδας, με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά να επισημαίνεται ανάμεσα στους 20 κορυφαίους οργανισμούς σε επίπεδο χρηματοδότησης, αναδεικνύοντας την καινοτόμα προσέγγιση στην έρευνα.
 
Η πρωτοβουλία "Widening", που εισήχθη το 2014 στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην έρευνα και καινοτομία σε όλη την Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι οι χώρες "Widening" αντιπροσωπεύουν το 27% του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ιστορικά εξασφαλίσει μικρότερο μερίδιο των ευρωπαϊκών συνεισφορών. Ωστόσο, στον τρέχοντα κύκλο του Horizon Europe οι “Widening” χώρες κερδίζουν περίπου το 13.4% της συνολικής χρηματοδότησης, σηματοδοτώντας μια αξιοσημείωτη βελτίωση από το Horizon 2020.  
 
Οι επιτυχίες του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά στο πλαίσιο αυτό τονίζουν τον κρίσιμο ρόλο των ερευνητικών ομάδων και της αναζήτησης της αριστείας στην επιστημονική έρευνα. Ενώ η διαφορά μεταξύ των χωρών "Widening" και των κορυφαίων ερευνητικών χωρών της Ευρώπης παραμένει, τα βήματα που έχουν γίνει από οργανισμούς όπως το Αθηνά αποτελούν σημαντικά ορόσημα στην προσπάθεια να μειωθεί αυτό το χάσμα και να προωθηθεί ένα πιο ισορροπημένο ευρωπαϊκό ερευνητικό οικοσύστημα.  
 
Η επιτυχία του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και άλλων ελληνικών ιδρυμάτων υπογραμμίζει τις συνεισφορές τους στην επιστημονική πρόοδο και αντανακλά τις ευρύτερες προσπάθειες για την ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 

A table with numbers and text

Description automatically generated 

Source: EU CORDIS Get the data Created with Datawrapper  

 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30