Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Αθηνά & Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Δελτίο Τύπου

23-05-2024
ΕΚ "Αθηνά"

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά υπεγράφη την Τετάρτη 22-5-2024 στα γραφεία του ΕΑΠ στην Αθήνα. Ο Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά Καθηγητής Γιάννης Εμίρης και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης επισφράγισαν με την υπογραφή τους την πρόθεση των δύο οργανισμών για την ανάπτυξη από κοινού πρωτοβουλιών για επιστημονικές, ερευνητικές και άλλες δράσεις, για την παραγωγή νέας γνώσης, τη διασύνδεσή της με τους παραγωγικούς κλάδους και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Το Αθηνά εκπροσώπησε, επίσης, ο Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) που είχε την πρωτοβουλία της συνεργασίας αυτής.
 
Η συνεργασία των δυο Ιδρυμάτων στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνας αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δυο φορέων μέσω της προαγωγής του εκπαιδευτικού, κοινωνικού και ερευνητικού τους έργου, καθώς και της προώθησης της συμβολής τους στην ανάπτυξη των κοινωνιών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 
Οι δυο πλευρές δεσμεύτηκαν:
  • Στην ανάληψη από κοινού της εποπτείας ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενα και σκοπούς που εμπίπτουν στον τομέα της διασύνδεσης της γνώσης και της καινοτομίας με τη βιομηχανία και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
  • Στην κοινή διάθεση, χρήση και ενίσχυση υποδομών με σκοπό τη στήριξη της έρευνας και τις ανάγκες των συνεργασιών.
  • Στη δυνατότητα οργάνωσης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης στο Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ.) του ΕΑΠ από Ερευνητές και Ερευνήτριες του Αθηνά.
  • Την από κοινού ενίσχυση της μεταφοράς γνώσης σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μεταξύ των Ερευνητών και Ερευνητριών του Αθηνά και των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ.
  • Την οργάνωση επιστημονικών δράσεων διάχυσης με σκοπό τη διασύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με τη βιομηχανία και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
O Πρόεδρος του Αθηνά ανέφερε: «Στο Αθηνά πιστεύουμε σταθερά ότι η εξωστρέφεια και οι συνεργασίες με κοινό προσανατολισμό μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στην αξιοποίηση της έρευνας και την ένταση μεταφοράς γνώσης. Οι συμπράξεις με ακαδημαϊκούς φορείς αποτελούν θεμέλιους λίθους στην ενίσχυση της επιστήμης, της έρευνας και της ακαδημαϊκής γνώσης συνολικά. Η συμπληρωματικότητα τέτοιων συνεργασιών μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών αλλά και ευρύτερα».