Υποδομή Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων

Υποδομή Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων

 Σχεδίαση, εγκατάσταση, ανάπτυξη και υποστήριξη αποθετηρίου επιστημονικών δεδομένων

Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Τύπος
Παροχή Υπηρεσιών
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Σπύρος Αθανασίου