Υποδομή Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων

Υποδομή Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων

Υποδομή Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων

 Σχεδίαση, εγκατάσταση, ανάπτυξη και υποστήριξη αποθετηρίου επιστημονικών δεδομένων

Status
Completed
Start Date
End Date
Type
Services
Responsible
Spiros Athanasiou