ΦΙΛΟΤΗΣ

ΦΙΛΟΤΗΣ: Τεχνολογίες αιχμής για τη λειτουργία των ζωσών γλωσσών της Θράκης στην τεχνολογική πραγματικότητα του 21ου αιώνα

Το έργο ΦΙΛΟΤΗΣ στοχεύει στη δημιουργία υλικοτεχνικής υποδομής, μεθοδολογίας και εργαλείων καταγραφής και ανάλυσης των ζωντανών προφορικών γλωσσών, με έμφαση στην ιδιωματικότητα. Η υποδομή χαρακτηρίζεται από τεχνολογίες αιχμής ψηφιακής εικόνας και ήχου, ενώ τα εργαλεία που αναπτύσσει η ΦΙΛΟΤΗΣ θα αποτελέσουν εξελιγμένη ψηφιακή πλατφόρμα υποστήριξης και ανάλυσης γλωσσών με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης. Άμεσος στόχος είναι η επιτυχημένη ενσωμάτωση state-of-the-art τεχνολογιών επικεντρωμένων στην καταγραφή (κυρίως ολιγότερο) ομιλούμενων γλωσσών και στην προικοδότησή τους με πόρους και εργαλεία ηλεκτρονικής επεξεργασίας και μετάφρασης  με απώτερο σκοπό τη διατήρηση και λειτουργικότητά τους σε διεθνές επίπεδο. Το πλαίσιο υποστήριξης της ανάπτυξης αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και στα χαρακτηριστικά των επιμέρους γλωσσών, προσφέροντας μεθοδολογία, καλές πρακτικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Η ΦΙΛΟΤΗΣ παρουσιάζει τη δυναμική να στηρίξει την αριστεία και την επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή της Γλωσσικής Τεχνολογίας, της μετάφρασης και της εκπαίδευσης, αποδίδοντας μοναδικούς πόρους και τεχνολογίες αιχμής. Ταυτόχρονα, θα απασχολήσει στην περιοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ ειδικευμένους νέους επιστήμονες των ανθρωπιστικών επιστημών και της πληροφορικής. Η τεχνολογία που θα αναπτυχθεί θα είναι επεκτάσιμη και επαναχρησιμοποιήσιμη, πράγμα που εξασφαλίζει την βιωσιμότητά της.

Κατάσταση
Ενεργό
Έναρξη
Λήξη
Τύπος
Εθνικό έργο
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γεώργιος Παυλίδης