'Ανθρωποι

Άλκης Σιμιτσής

Ερευνητές
Διευθυντής Ερευνών
Διευθυντής Ερευνών
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων