'Ανθρωποι

Ιωάννης Δούρος

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Ο Δρ. Ιωάννης Δούρος έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 2017. Η διπλωματική του αφορούσε τη χρήση μαγνητικών τομογραφιών της φωνητικής οδού για τη βελτίωση των συστημάτων αναγνώρισης ομιλίας. Το 2020 έλαβε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Λωρραίνης, σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νανσύ (CHRU de Nancy) και το ερευνητικό κέντρο LORIA/INRIA grand est. Η διδακτορική του διατριβή ήταν πάνω στη χρήση μαγνητικών τομογραφιών της φωνητικής οδού για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων που αφορούν την παραγωγή ομιλίας ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά του κάθε ομιλητή.