Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου ΧΜΑΝΑΙ με τη συμμετοχή του ΕΚ "Αθηνά"

ΧΜΑΝΑΙ Project: Explainable Manufacturing Artificial Intelligence

15-12-2020
ΕΚ "Αθηνά"

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου ΧΜΑΝΑΙ Explainable Manufacturing Artificial Intelligence, στο οποίο συμμετέχει το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά", και το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στo πλαίσιο του Προγράμματος H2020, Leadership in enabling and industrial technologies (ICT), Artificial intelligence for manufacturing. Το έργο ΧΜΑΝΑΙ προωθεί καινοτόμες τεχνολογίες Εξηγήσιμης Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στη βιομηχανική παραγωγή, ακολουθώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση που εξασφαλίζει οι τεχνολογίες αυτές να είναι, πέρα από άρτιες και αποτελεσματικές, διαφανείς και εξηγήσιμες ως προς αποτελέσματά τους.
 
Το έργο θα βοηθήσει τη βιομηχανία να εισέλθει δυναμικά στην περιοχή της ΤΝ, αναπτύσσοντας λύσεις που συνδυάζουν "διάφανα" (εξηγήσιμα) μοντέλα ΤΝ με παραδοσιακούς πόρους ΤΝ (δεδομένα και μοντέλα) και ασφαλείς υποδομές διαμοιρασμού δεδομένων για να αντιμετωπίσουν βασικές προκλήσεις στη βιομηχανική παραγωγή. Στο έργο συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός από ακαδημαϊκούς εταίρους και βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένου και μεγάλων εταιριών που θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του έργου σε μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές των γραμμών παραγωγής τους (FORD ESPANA, WHIRLPOOL, CNH ITALIA και UNIMETRIK).
 
Στο έργο, το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" συντονίζει, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μεθόδων μηχανικής μάθησης γράφων (graph machine learning) που θα ενσωματωθούν στην κεντρική πλατφόρμα του έργου. Θα υλοποιηθούν αλγόριθμοι και προγραμματιστικές βιβλιοθήκες μηχανικής μάθησης γράφων για να υποστηριχθούν ανάγκες αναλυτικής δεδομένων (data analytics), επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence) και εξαγωγής γνώσης (knowledge extraction), ειδικά για ανάγκες βιομηχανικής παραγωγής. Στόχος είναι να δοθούν αποτελεσματικές λύσεις σε προκλήσεις καθοδηγητικής αναλυτικής (prescriptive analytics) και να εξυπηρετηθούν ανάγκες σεναρίων προσομοίωσης τύπου "what-if" που θα καθοριστούν από τις πιλοτικές εφαρμογές του έργου.
 
Ακολουθήστε το XMANAI σε LinkedIn και Twitter!

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30