«Ανοίγει» ο δρόμος για την «ανοικτή επιστήμη» στα Πανεπιστήμια

21-03-2019
ΕΚ "Αθηνά"

Υιοθετήθηκε η πρόταση του ΣΕΑΒ και του OpenAIRE με τη συνεργασία του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” για τη θέσπιση των βασικών αρχών ανάπτυξης πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης για τα ιδρυματικά αποθετήρια από την πρόσφατη Σύνοδο των Πρυτάνεων που διεξήχθη στο Ηράκλειο την προηγούμενη εβδομάδα.  
 
Με την παρούσα πρόταση όλα τα Πανεπιστήμια οφείλουν να ιδρύουν και να συντηρούν Ιδρυματικό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης, με ελεύθερη, άμεση, διαρκή και απαλλαγμένη από τέλη διαδικτυακή πρόσβαση. Επίσης, το Ιδρυματικό Αποθετήριο θα πρέπει να υποστηρίζει τεχνικά την κατάθεση από ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές του Ιδρύματος έργων τους. Τέλος, για το Ιδρυματικό Αποθετήριο υιοθετείται με απόφαση της Συγκλήτου η πολιτική απόθεσης/κατάθεσης, η πολιτική διάθεσης και η πολιτική διαχείρισης δεδομένων.
 
Οι συγκεκριμένες αρχές επιτρέπουν στα Ιδρύματα να αναπτύξουν εναρμονισμένες πολιτικές και να αξιοποιήσουν τις υποδομές αποθετηρίων που διαθέτουν προς όφελος της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.
 

Εθνικός Κόμβος OpenAIRE

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28