Ο Καθηγ. Μίνως Γαροφαλάκης στην εκδήλωση AI AT THE DAWN OF 2021: THINKING OUTSIDE THE BOX

Economist Virtual Summit | 29 Ιανουαρίου, 2021

21-01-2021
ΕΚ "Αθηνά"

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΚ "Αθηνά", Καθηγ. Μίνως Γαροφαλάκης, θα συμμετάσχει ως ομιλητής στην ψηφιακή εκδήλωση του Economist με τίτλο "AI AT THE DAWN OF 2021: THINKING OUTSIDE THE BOX", την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, 2021 στις 11:00 (EET).
 
Την ψηφιακή αυτή εκδήλωση του Economist θα συντονίσει ο John Andrews (consultant editor, The Economist & author, The World in Conflict). Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά και περιλαμβάνει τους παρακάτω θεματικούς άξονες:
 
  • Introducing artificial intelligence to the 2021 citizen
  • Employment and workplace in the covid-19 era: Assessing ai’s momentum
  • The changing face of cyber security
  • AI in retail business and banking
  • AI in Health
  • Do we need AI for a sustainable future?
  • Can security and human rights be ensured? The gravity of ethics in the development of technologies 
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης.