Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων συμμετέχει στην ΥΠΑΤΙΑ

Σύμπραξη Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας

22-07-2022
ΙΝΒΙΣ

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων / ΕΚ «Αθηνά» συμμετέχει στη Σύμπραξη Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας- ΥΠΑΤΙΑ μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, καθώς και το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του ΙΤΕ.  
 
Στόχος της σύμπραξης είναι να διευκολύνει τη μεταφορά στην αγορά της καινοτόμου έρευνας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, φιλοδοξώντας ότι οι ερευνητές θα εκμεταλλευτούν αυτήν την προσπάθεια και θα μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους από την αξιοποίηση του έργου τους.  
 
H ΥΠΑΤΙΑ επιδιώκει να διευκολύνει όλα τα βήματα, από το Α ως το Ω, που οδηγούν στην αποτελεσματική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, περιλαμβάνοντας:
 
-την υποστήριξη της ακαδημαϊκής αριστείας
-την ενίσχυση της μεταφραστικής (translational) και εφαρμοσμένης έρευνας
-την ευρεία και ισχυρή προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας
-τη διασύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα μέσω δραστηριοτήτων δικτύωσης
-την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων που θα διευκολύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη των καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, μέσω στοχευμένων διαφημιστικών και προωθητικών δράσεων
-τη δημιουργία ισχυρών στρατηγικών συνεργασιών με τη βιομηχανία
 
Τα τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα της Δυτικής Ελλάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους με τα ερευνητικά κέντρα που έχουν εγκαταστάσεις στη Δυτική Ελλάδα σε μια προσπάθεια τόσο οι φοιτητές όσο και οι ερευνητές να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από αυτήν τη συνεργασία.
 
Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων / ΕΚ «Αθηνά» είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την προσπάθεια αυτή λόγω του ρόλου του να υποστηρίζει συστηματικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, έναν ρόλο που το κάνει μοναδικό στον ελληνικό ερευνητικό χάρτη. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η εστίαση του ΙΝΒΙΣ στις τεχνολογίες της Βιομηχανίας 4.0 και στις εφαρμογές της μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στο να καταστεί η ΥΠΑΤΙΑ διαμεσολαβητής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο πεδίο αυτό.   

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31