Επίσκεψη της ΕΤΕπ στις εγκαταστάσεις μας

Επενδύσεις σε κτηριακές υποδομές και εξοπλισμό

01-10-2021
ΕΚ "Αθηνά"

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» υποδέχθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του στην Αθήνα, κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στις 20 Σεπτεμβριου 2021στο πλαίσιο επαφών και συζητήσεων σχετικά με τις επενδύσεις σε έξι Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, ανάμεσά τους και το ΕΚ «Αθηνά». Οι επενδύσεις αφορούν την προμήθεια νέου τεχνολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, την αναβάθμιση ή και επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών στα 6 ερευνητικά κέντρα και ο προϋπολογισμός των συμβάσεων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα €200 εκατ. και θα χρηματοδοτηθεί και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι αντιπρόσωποι της ΕΤΕπ συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του ΕΚ "Αθηνά" Καθηγητή Γιάννη Εμίρη και στελέχη του Κέντρου, παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την παρουσίαση των προτεινόμενων εργασιών, αλλά και των ερευνητικών δραστηριοτήτων και συμφώνησαν ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία του Κέντρου.

Στη συνομιλία τους με τα στελέχη του ΕΚ «Αθηνά» χαρακτήρισαν ώριμο προς υλοποίηση το έργο και έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο κλιματικό και ενεργειακό αποτύπωμά του. Συζητήθηκε επίσης ο κοινωνικός αντίκτυπος, η ενίσχυση της βιωσιμότητας και των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε κατασκευαστικό επίπεδο, η επένδυση σε τεχνολογίες ευφυών κτηρίων, καθώς και η διασφάλιση συνθηκών ισότητας φύλων και εξάλειψης των διακρίσεων.
 

Το υποέργο που αφορά το ΕΚ "Αθηνά" θα καλύψει κρίσιμες ανάγκες σε κτηριακές εγκαταστάσεις, σε εργαστηριακές υποδομές και σε συναφή εξοπλισμό, στις τρεις πόλεις (Αθήνα, Πάτρα, Ξάνθη), στις οποίες δραστηριοποιείται, γεγονός που θα δώσει σημαντική ώθηση στο Κέντρο να προχωρήσει ακόμη πιο δυναμικά και παραγωγικά στην εκπλήρωση των ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του, με σημαντικό αντίκτυπο στην επιστήμη και στην τεχνολογία, αλλά και στην κοινωνία και την οικονομία.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να έχει θετική επιρροή μεταξύ άλλων:
  • στην απασχόληση, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη διατήρηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
  • στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης
  • στη συνεργασία με τον επιχειρηματικό τομέα, γεγονός που εμμέσως συμβάλει στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επενδύσεων και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.
  • στην πράσινη μετάβαση.   

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31