2η Συνάντηση των Ενδιαφερόμενων Μερών, στο πλαίσιο του έργου CEI BOOST

Eνίσχυση της εφαρμογής αναδυόμενων ψηφιακών καινοτομιών με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας

19-02-2024
ΙΝΒΙΣ

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024, από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ, η 2η Συνάντηση των Ενδιαφερόμενων Μερών (stakeholder meeting) στο πλαίσιο του έργου CEI BOOSTBoosting Circular Economy Innovation through emerging technologies application (https://www.interregeurope.eu/cei-boost), το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe. Η συνάντηση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών. 

 

Το έργο CEI BOOST έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση των πολιτικών για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της δίδυμης μετάβασης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Πράσινη Ανάπτυξη και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός συμβαδίζουν ώστε να οδηγήσουν στην ανάκαμψη και στην ευημερία των περιφερειών.  

 

Το εταιρικό σχήμα αποτελούμενο από φορείς από την Σουηδία, Λιθουανία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Ελλάδα, επικεντρώνεται στη βελτίωση των συνθηκών πολιτικής στις 9 χώρες για την ενίσχυση της εφαρμογής αναδυόμενων ψηφιακών καινοτομιών με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας σε περιφερειακό, τοπικό ή εθνικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας εμπειρογνωμοσύνη από διαφορετικές περιοχές, φορείς χάραξης πολιτικής διαφορετικών επιπέδων και κορυφαίους παράγοντες των οικοσυστημάτων καινοτομίας. Στο πλαίσιο του έργου διερευνώνται σύγχρονες προσεγγίσεις και εργαλεία για την αξιολόγηση, την ενίσχυση και την υποστήριξη τόσο των ψηφιακών όσο και των κυκλικών οικοσυστημάτων καινοτομίας σε μη μητροπολιτικές, αγροτικές και αναδυόμενες περιοχές της Ευρώπης. Επιπλέον, το έργο θα διερευνήσει, θα επιλέξει και θα προσαρμόσει για εφαρμογή τις καταλληλότερες προσεγγίσεις παρέμβασης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί σε θέματα ψηφιακών καινοτομιών στην κυκλική οικονομία. 

 

Την εκδήλωση συντόνισε ο καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, ο οποίος παρουσίασε τους στόχους του έργου.  

 

 

Στόχος της συνάντησης ήταν να συζητηθούν τα ευρήματα της ανασκόπησης που πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο υλοποίησης του έργου, η οποία ήταν εστιασμένη στο οικοσύστημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα στους τομείς της ψηφιοποίησης και της κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν για την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου, ενώ παράλληλα είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν απόψεις, να προβάλουν ιδέες και να μοιραστούν προβληματισμούς, ενισχύοντας τη συνολική συμμετοχή και συνεισφορά τους στο έργο. 

 

Στο πλαίσιο της συνάντησης δόθηκε επίσης η ευκαιρία διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και αλληλεπίδρασης με τους συμμετέχοντες φορείς χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκούς φορείς και εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά. Πιο συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, της Επιτελικής Δομής του Υπουργείου Υγείας, του Ινστιτούτου Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και ψηφιοποίησης 

 

Επιπλέον, τέθηκαν οι στόχοι για τη συνέχεια του έργου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των ψηφιακών τεχνολογιών στην πρόοδο και την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας, καθώς και στον καθορισμό των βασικών επιπτώσεων για τον καλύτερο προσανατολισμό της πολιτικής υποστήριξης της ψηφιοποίησης προς όφελος της κυκλικής οικονομίας. 

 

Η συνάντηση είχε  σημαντικό αντίκτυπο και ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της για την ανάπτυξη στρατηγικών στόχων, η ανταλλαγή και συλλογή απόψεων από διάφορους φορείς συνέβαλε στο σχεδιασμό της κατεύθυνσης του έργου προς την προώθηση της ψηφιοποίησης με επίκεντρο την ανάγκη για βιώσιμη και κυκλική οικονομία. 

 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30