Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες με τη συμμετοχή του Αθηνά

Συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την Προώθηση της Ψηφιακής Κληρονομιάς και την ενίσχυση των ερευνητικών δυνατοτήτων στις ανθρωπιστικές επιστήμες

13-06-2024
ΕΚ "Αθηνά"

Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία ενός νέου κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (https://www.arch.uoa.gr/), Φιλολογίας (https://www.phil.uoa.gr/), Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (https://www.phs.uoa.gr/) και Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (https://www.dind.uoa.gr/) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου [Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (https://www.ucy.ac.cy/hisarch/) το νέο αυτό πρόγραμμα θα αρχίσει να δέχεται φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
 
Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, έχει τον τίτλο «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (MSc in Digital Humanities), θα έχει 18μηνη διάρκεια και θα προσφέρει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, στην υπηρεσία της προστασίας και αξιοποίησης της ψηφιακής κληρονομιάς στην Ελλάδα και διεθνώς. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των ερευνητικών δυνατοτήτων των Ανθρωπιστικών Επιστημών και στην προαγωγή και ανάπτυξη διεπιστημονικών προσεγγίσεων για τη μελέτη του υλικού και άυλου πολιτισμού.
 
Φιλοδοξεί να δώσει στους αποφοίτους του δυνατότητες για σταδιοδρομία στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς, των εκδόσεων, των διαδικτυακών επιχειρήσεων, και της πολιτιστικής ψυχαγωγίας, προσφέροντας επιστημονική εξειδίκευση και αποτελώντας αφετηρία ερευνητικών πρωτοβουλιών στους ακόλουθους τομείς:
 • Ψηφιοποίηση και υπολογιστική διαχείριση τεκμηρίων,
 • Δομικά στοιχεία και λειτουργίες που συγκροτούν το περιβάλλον παραγωγής ψηφιακών τεκμηρίων και διακίνησής τους στο Διαδίκτυο.
 • Επιμέλεια της πληροφορίας που περιέχουν τα κείμενα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η διατήρησή της και η μακροπρόθεσμη πρόσβαση σε αυτή.
 • Εφαρμογή ευρέως φάσματος τεχνολογιών και ποσοτικών μεθόδων στην επεξεργασία τεκμηρίων που αφορούν στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, όπως οι τεχνολογίες:
  • ανάλυσης δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς
  • τρισδιάστατης αναπαράστασης τεκμηρίων που αφορούν στον υλικό πολιτισμό
  • γεωγραφικής αναπαράστασης και διαχείρισης πληροφορίας που αφορά στον υλικό πολιτισμό
  • κωδικοποίησης των κειμένων σε όλο το εύρος των επιπέδων της γλωσσολογικής τους ανάλυσης
  • εξόρυξης γνώσης μέσα από κείμενα και σημασιολογική επισημείωσή  τους
Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε πτυχιούχους Πληροφορικής, Επιστήμης Πληροφορίας, Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Η φοίτηση στο νέο πρόγραμμα θα οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (MSc in Digital Humanities)», σε μία από τις ειδικεύσεις:
 • Αναλυτική Δεδομένων για Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Τεχνολογίες τρισδιάστατης αναπαράστασης
 • Επαυξημένες Κειμενικές Σπουδές
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 
Πρόσκληση για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών
Το Π.Μ.Σ. καλεί τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, μέχρι τις 25 Ιουνίου 2024. Προβλέπεται η εισαγωγή δεκαπέντε (15) φοιτητών και φοιτητριών ανά ειδίκευση. Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: https://dh-el.arch.uoa.gr/fileadmin/depts/arch.uoa.gr/dh/uploads/admin_docs/calls/dh-prokirixi-gr-0.2.pdf.
 
Πληροφορίες:
Δικτυακή σελίδα: https://dh.arch.uoa.gr/.
Email: dh@uoa.gr.