ΘΕΡΜΟΜΑΣΤ

Σύστημα ΘΕΡΜικής απεικόνισης για την έγκαιρη διάγνωση υπΟκλινικής ΜΑΣΤίτιδας σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα
To έργο ΘΕΡΜΟΜΑΣΤ αντιμετωπίζει το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα της έγκαιρης διάγνωσης υποκλινικής μαστίτιδας σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα συνεισφέροντας στην διασφάλιση της ποιότητας του ελληνικού πρόβειου γάλακτος. Το έργο ΘΕΡΜΟΜΑΣΤ πραγματεύεται την χρήση υπέρυθρων θερμικών καμερών παρέχοντας λύσεις αξιόπιστης και έγκαιρης διάγνωσης της υποκλινικής μαστίτιδας σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει την λήψη θερμικών εικόνων του μαστού, στις οποίες αποτυπώνονται μεταβολές της θερμοκρασίας του, οι οποίες θα συσχετίζονται με την εμφάνιση υποκλινικής μαστίτιδας. Χρησιμοποιώντας τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και μηχανικής μάθησης, θα εξάγονται γρήγορα συμπεράσματα από τις θερμικές εικόνες του μαστικού αδένα για την διάγνωση της ασθένειας. Τα εργαλεία του ΘΕΡΜΟΜΑΣΤ ΘΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιτόπου διάγνωση με εύληπτο τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις από τους τελικούς χρήστες.
Κατάσταση
Ενεργό
Έναρξη
Λήξη
Τύπος
Εθνικό έργο
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος