ΠήΓΑΣΟΣ

Προσεγγιστικοί γεωμετρικοί αλγόριθμοι και συσταδοποίηση με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά
Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «Προσεγγιστικοί γεωμετρικοί αλγόριθμοι και συσταδοποίηση με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους. 
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Τύπος
Εθνικό έργο
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ιωάννης Εμίρης