ΜΟΨΕ2021
Το αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι η προώθηση και ωρίμανση αποτελεσμάτων των έργων “SHARE 3D” και “Europeana Archaeology” σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα και στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος εργασίας του Τμήματος Ψηφιακής Επιμέλειας του ΙΠΣΥ.
Περιλαμβάνονται δράσεις υλοποίησης εξειδικευμένων επιδείξεων και προσαρμογής σε ειδικές περιπτώσεις χρήσης, παρουσιάσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, και ενέργειες προώθησης και καλλιέργειας νέων συνεργασιών
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Τύπος
Εσωτερικό έργο
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος