Έξυπνες εφαρμογές για την βελτίωση της απόδοσης φωτοβολταϊκών πάρκων
Παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και βελτιώσεων υπαρχουσών εφαρμογών που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων από πάρκα φωτοβολταϊκών για την INACCESS NETWORKS AEBE. Η παραπάνω υπηρεσία έχει δύο φάσεις:
  • Σχεδιασμός των βελτιώσεων και των νέων εφαρμογών, σχεδιασμός της στρατηγικής ενσωμάτωσης, ανίχνευση πιθανών προβλημάτων.
  • Επίβλεψη της ενσωμάτωσης και αποτίμηση των αποτελεσμάτων.
Κατάσταση
Ενεργό
Έναρξη
Λήξη
Τύπος
Παροχή Υπηρεσιών
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Εμμανουήλ Τερροβίτης