ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Υποέργο 5: «Υποδομές, Εργαλεία και Συστήματα Οργάνωσης, Επεξεργασίας, και Ανάλυσης Βιοϊατρικών Δεδομένων»
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου υποέργου, θα αναπτυχθεί η υποδομή, η πλατφόρμα και τα εργαλεία συλλογής, διαχείρισης και ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων που θα υποστηρίξουν την κλιμάκωση του αριθμού διαγνωστικών αναλύσεων που μπορούν να παρέχονται για ιατρικές εφαρμογές, αλλά και τις πιλοτικές μελέτες και τα έργα επίδειξης σχετικά με την έρευνα στον τομέα της ιατρικής ακριβείας. Ταυτόχρονα θα εξελιχθούν υπηρεσίες για την ανάλυση πειραμάτων μεγάλης κλίμακας και τη χρήση τους σε δημιουργία υπολογιστικών μοντέλων με σκοπό τις εξατομικευμένες προβλέψεις για τη διάγνωση, πρόγνωση και/ή την απόκριση σε διάφορες θεραπείες. 
Κατάσταση
Ενεργό
Έναρξη
Λήξη
Τύπος
Εθνικό έργο
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γιάννης Ιωαννίδης
Εταίροι
ΕΚΕΦΕ «Δ»
 
ΙΤΕ
 
ΕΙΠ
 
ΙΝΕΒ
 
ΕΚΕΤΑ