Παροχή Υπηρεσιών / Υπεργολαβία με την εταιρεία EXERGIA Energy and Environment Consultants S.A.

Παροχή υψηλού επιπέδου ερευνητικών υπηρεσιών που αφορούν το ατμοσφαιρικό περιβάλλον στις δύο νέες θέσεις του εναλλακτικού σταθμού συμπιεστών του έργου TAP στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών, Ελλάδα.

Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Τύπος
Παροχή Υπηρεσιών
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Σπυρίδων Ραψομανίκης