Παροχή Υπηρεσιών για την IMRA EUROPE S.A.S.

Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της δύναμης που διακρίνει πεζούς και μη στις περιγραφές της εργαλειοθήκης των εργαστηρίων σε τεστ συνόλου δεδομένων που παρέχει η IMRA, με την έμφαση να δίνεται στην επιρροή του 3D πυκνότητας δεδομένων, μια σύγκριση με το υπάρχον περιγραφικό εργαλείο στη σύγχρονη τεχνολογία και τέλος, ο σκοπός παροχής της απόδειξης της ορθότητας της ιδέας ενός εργαλείου περιγραφής που να εκπληρώνει τις ανάγκες/απαιτήσεις της IMRA.

Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Τύπος
Παροχή Υπηρεσιών
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ιωάννης Πρατικάκης