ΜΥΘΟΤΟΠΙΑ

ΜΥΘΟΤΟΠΙΑ: Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Η Πράξη «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» έχει στόχο να αναδείξει τον πολιτισμικό πλούτο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.) ως άξονα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, με αφετηρία τη συστηματική καταγραφή, χαρτογράφηση και ανάδειξη των μύθων που αναφέρονται σε περιοχές της Π.Α.Μ.Θ. Η Πράξη, εκτός από αυτοτελής δράση ανάδειξης του περιφερειακού πολιτισμικού και τουριστικού αποθέματος, θα ενισχύσει ουσιαστικά την τρέχουσα Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και για την Ελληνική Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, στην οποία ήδη δραστηριοποιείται ενεργά το ΙΕΛ/Ε.Κ. Αθηνά.

Τόσο η καταγραφή των μύθων, όπως αυτοί αναδύονται μέσα από κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Λογοτεχνίας, όσο και ο σχετικός σχολιασμός θα διασυνδεθούν με το σύγχρονο τοπίο της περιφέρειας (φυσικό, αρχιτεκτονικό, αρχαιολογικό, πολιτιστικό, γαστρονομικό…) μέσα από την ανάπτυξη πληροφοριακού ιστότοπου και εφαρμογής για κινητά που θα επιτρέπουν τη δημιουργία προσωποποιημένων διαδρομών σε περιοχές της περιφέρειας με απώτερο στόχο την υποστήριξη της ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας. Έτσι, με αφορμή την ανάδειξη της μυθολογικής ταυτότητας της Π.Α.Μ.Θ., συνδέεται το παρελθόν με το παρόν της περιφέρειας και επιτυγχάνεται η ενίσχυση της τουριστικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας της, καθώς οι επισκέπτες της Π.Α.Μ.Θ. θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν τις δικές τους διαδρομές βάσει προσωπικών κριτηρίων (μυθολογικών, αρχαιολογικών, πολιτισμικών, φυσιολατρικών κ.τ.ό.). Επιπλέον, στο πλαίσιο της Πράξης θα αναπτυχθεί ειδική εκπαιδευτική εφαρμογή για την παιδαγωγική αξιοποίηση του παραγόμενου ερευνητικού υλικού από διδάσκοντες και διδασκόμενους στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Κατάσταση
Ενεργό
Έναρξη
Λήξη
Τύπος
Εθνικό έργο
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γρηγόρης Σταϊνχάουερ
Εταίροι

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης