ΗΧΟΚΙΝΗΣΗ

Ανάλυση και επεξεργασία κινησιολογικών και ηχητικών δεδομένων για μουσική δημιουργία σε πραγματικό χρόνο

Η προτεινόμενη έρευνα ασχολείται με την ανάπτυξη καινοτομικών διαδραστικών διεπαφών όπου χρονοσειρές κινησιολογικών δεδομένων θα χρησιμοποιούνται για τη μουσική δημιουργία σε πραγματικό χρόνο. Τα κινησιολογικά δεδομένα αφορούν κινήσεις χεριών και σώματος που θα προσλαμβάνονται με τη χρήση κατάλληλων αισθητηρίων συσκευών, παράλληλα με μουσικά ηχητικά δεδομένα που θα αποτελέσουν τη βασική συλλογή πολυτροπικών δεδομένων, στην οποία θα βασιστεί η εκπαίδευση και η αξιολόγησή διάφορων αρχιτεκτονικών νευρωνικών δικτύων βαθιάς μάθησης.

Κατάσταση
Ενεργό
Έναρξη
Λήξη
Τύπος
Εθνικό έργο
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Βασίλης Κατσούρος