Ερευνητική Υποδομή clarin:el - Γλωσσικά Δεδομένα και Τεχνολογίες στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες

27-06-2018
ΙΕΛ

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 διοργανώνεται κλειστή εκδήλωση παρουσίασης της υποδομής clarin:el σε Κοινωνικούς και Πολιτικούς Επιστήμονες από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τους δύο νέους φορείς-μέλη του ελληνικού δικτύου της μεγάλης διεθνούς Ερευνητικής Υποδομής CLARIN.
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του ΕΚ "Αθηνά". Θα συζητηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που απασχολούν τους επιστήμονες του χώρου των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, θα παρουσιαστεί η υποδομή clarin:el και θα ακολουθήσει πρακτικό εργαστήριο στο οποίο οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν στις υπηρεσίες της υποδομής.