Ο Διευθυντής του ΙΝΒΙΣ του Αθηνά μίλησε στο Startupper

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων και η 4η Βιομηχανική Επανάσταση

07-06-2024
ISI

Στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό μέσο Startupper έδωσε συνέντευξη ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος, ο οποίος έκανε μια συνολική παρουσίαση του Ινστιτούτου και των δραστηριοτήτων του δίνοντας έμφαση στα καινοτόμα προϊόντα που αναπτύσσονται από τους ερευνητές του, τις συνεργασίες με τις μεγάλες επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, προσφέροντας προηγμένες τεχνολογικές λύσεις προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες.
 
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην AviSense.AI, τον τεχνοβλαστό του Ινστιτούτου που ειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων Μηχανικής Μάθησης για την αυτονομία των οχημάτων, ενώ και αναφέρθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο Αθηνά και στις τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.
 
Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ.